WEEK VAN DE TABOES27 november - 1 december

Sinds 2018 organiseren wij jaarlijks in november de “Week van de Taboe” in de regio’s waarin wij actief zijn. Gedurende deze week streven we ernaar om samen te komen met onze aangesloten verenigingen en andere geïnteresseerden, met als doel het bespreekbaar maken van onderwerpen die vaak nog omgeven zijn door taboes. Denk hierbij aan thema’s zoals eenzaamheid, rouwverwerking, homoseksualiteit, leven in armoede, enzovoort.

Ook in 2023 hadden wij 4 activiteiten gepland!

2024 volgt!

Laten we praten over politiek!

LETS TALK POLITICS ! ! !

Sinds 2018 organiseren we elk jaar in november “De Week van de Taboes” in de regio’s waar vzw AIF+ actief is. Deze week staat in het teken van het doorbreken van taboes en het bespreekbaar maken van onderwerpen waar vaak nog een taboe op rust. Dit jaar richten we ons specifiek op taboes die kunnen leiden tot een gebrek aan participatie of ondervertegenwoordiging van etnisch-culturele minderheden in het politieke proces, met het oog op de verkiezingen van 2024.

Inschrijving verplicht: KLIK HIER

27 november 2023

Stemmen is niet alleen een daad van democratisch burgerschap, maar ook een krachtig instrument om de toekomst van onze samenleving te beïnvloeden. Toch worden veel mensen geconfronteerd met drempels en taboes die hen belemmeren om zich betrokken te voelen. Tijdens deze workshop zullen we het belang van de verkiezingen en hoe burgers hun stem kunnen uitbrengen bespreken.

Inschrijving verplicht: KLIK HIER

Gemeenteplein 26, 3010 KESSEL-LO

29 november 2023

Veeweydestraat 24-26, 1070 ANDERLECHT

Samen met deskundige ‘Inburgering’ van Bon, gaan we in deze activiteit op zoek naar de verbinding van ‘inburgering’ met de rechten en plichten die dit met zich meebrengen. Politieke participatie is een fundamenteel aspect van burgerparticipatie, dat niet alleen bestaat uit stemrecht, maar ook uit het kennen van het politieke landschap van de regio waar men woont, het kennen van de problemen en het zoeken naar oplossingen samen met andere burgers.

Inschrijving verplicht: KLIK HIER

30 november 2023

Stemmen is niet alleen een daad van democratisch burgerschap, maar ook een krachtig instrument om de toekomst van onze samenleving te beïnvloeden. Toch worden veel mensen geconfronteerd met drempels en taboes die hen belemmeren om deel te nemen aan verkiezingen. Tijdens dit spel zullen we onze droomwereld uitbouwen en de bijhorende drempels bespreken en proberen ze te doorbreken.

Inschrijving verplicht: KLIK HIER

Stadsplein 3, 3600 GENK

1 december 2023

Warandestraat 46, 2300 TURNHOUT

In een collectieve inspanning met een breed scala aan mensen, willen we de diverse onderwerpen verkennen die van belang zijn in Turnhout en waar nog verbeteringen mogelijk zijn. Dit doen we samen met de aanwezigheid van Turnhoutse politici. De onderwerpen die centraal staan zijn wonen, diversiteit, jongeren, vrije tijd en welzijn.

Inschrijving verplicht: KLIK HIER

Week van de taboes