VORMINGEN 2024

AIF vzw

Vermijd sancties: zet je statuten op orde! | Begeleidingstraject ‘Vzw-wetgeving’

Tegen 1 januari 2024 moeten de statuten van vzw’s aangepast zijn aan de nieuwe wetgeving

Als de statuten niet in orde zijn, kan de vzw ophouden te bestaan. De rechtbank kan de nietigheid of ontbinding van de vzw uitspreken.  Dit betekent dat bestuurders niet langer beschermd worden door de rechtspersoonlijkheid van de organisatie. Als er schulden ontstaan die de vzw niet kan betalen, moeten de leden deze zelf afbetalen. Nog niet in orde? Geen paniek we starten samen met u een begeleidingstraject.

Begeleidingstraject ‘Vzw-wetgeving’

Het doel van dit traject is om vzw-bestuurders te informeren en begeleiden, zodat de statuten van hun vzw in overeenstemming zijn met de vernieuwde wetgeving en zij goed op de hoogte zijn van de verplichtingen die gepaard gaan met het vzw-statuut.

Het traject bestaat uit twee webinars en schrijfdagen die worden georganiseerd door uw educatieve medewerker op afspraak tijdens de zomer. Het is belangrijk om het volledige traject te doorlopen; het is niet mogelijk om slechts één onderdeel te volgen.

De twee webinars vinden plaats op:

 • Donderdag 29 juni, van 20u30 tot 22u30
 • Donderdag 28 september, van 19u30 tot 21u30

De schrijfdagen zijn alleen bedoeld voor actieve lidverenigingen. Neem contact op met uw educatieve medewerker om een afspraak te maken. Tijdens de schrijfdagen worden uw statuten individueel doorgenomen en ter plaatse aangepast.

Tijdens de eerste webinar op 29/06 zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Het verschil en de afweging tussen een vzw en een feitelijke vereniging (moet mijn vereniging het statuut van een vzw behouden?)
 • De structuur van een vzw en de basisverplichtingen van een vzw
 • Administratieve verplichtingen (UBO, patrimonium, jaarrekening, gdpr, enz.)
 • Het aanpassen van een vzw aan de nieuwe wetgeving (stappenplan)
 • Quickscan vzw

Tijdens de tweede webinar op 28/09 zal er ingegaan worden op:

 • Belastingen
 • Vergoedingen betalen (inclusief vrijwilligerswerk, verenigingswerk en andere vergoedingsmogelijkheden)
 • Aansprakelijkheid en verzekeringen
 • Jaarrekening
 • Procedure voor ontbinding/vereffening

De webinars worden verzorgd door de experts van vereniginginfo.be, onder leiding van Mr. S. Mattheï.

 

Het UBO-register: jaarlijkse bevestiging is essentieel!

Als vzw is het van groot belang omjaarlijks het UBO-register bij te werken. In dit register dien je specifieke gegevens in te vullen over de ‘uiteindelijk begunstigden’ van je organisatie,zoals bestuurders. Het niet naleven van deze verplichting kan leiden tot aanzienlijke boetes.

 

De verplichtingen zijn als volgt:

 • Het invullen van het UBO-register.
 • Jaarlijks de registratie bevestigen en tussentijdse wijzigingen in je bestuur binnen een   maand doorvoeren.
 • Bewijsstukken uploaden die aantonen dat de gegevens actueel en correct zijn.

 

Het niet voldoen aan deze verplichtingen kan leiden tot administratieve geld boetes van €250 tot €50.000 voor bestuurders. Voor vzw’s kunnen de eerste twee inbreuken ook resulteren in bijkomende boetes van €50 tot €5.000.

 

Indien je een feitelijke vereniging hebt,is de UBO-verplichting niet van toepassing.

 

Ben je nog niet in orde? Volg de stappen in ons instructie filmpje om snel aan de verplichtingen te voldoen:

Vormingen