Vzw AIF+ werkt aan multiculturele projecten

Vzw AIF+ organiseert projecten in samenwerking met de verenigingen die aangesloten zijn.

Project Tewerkstelling

Projecten  in het kader van ESF Projectoproep 457– Begeleiding van maatschappelijk kwetsbare groepen in Vlaanderen en Brussel

We hebben tewerkstellingsprojecten in Brussel, Halle, Leuven en Vilvoorde

Project Mind Changers

Project in kader van oproep Departement onderwijs rond deradicalisatie.

Bxl@work | Project ID 8880

Project met financiële steun van ESF, Europa en Vlaanderen.

Looptijd van het project: 01/01/2020 – 31/ 12 /2021

 

Laura Fordel | Jobcoach Bxl@work –  Brussel 

laura@vzwaif.be

Kantoor Zinema – Victor Rauterstraat 143 –  1070 Anderlecht

Projectomschrijving:

Vanaf midden januari 2018 gaat er in Brussel een nieuw tewerkstellingsproject van start. De vzw Actieve Interculturele Federatie (vzw AIF+) verbindt zich ertoe om mensen met een migratieachtergrond (nieuwkomers, vluchtelingen, eerste en tweede generatie) te begeleiden naar een opleiding of werk. Vzw AIF+ gaat samen met drie partners (IC vzw, FAAB vzw en FMDO vzw) de doelstelling aan om minstens 200 mensen per jaar te bereiken en te begeleiden.

De focus ligt op het begeleiden van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in Brussel. Deze doelgroep is meestal niet zelfredzaam omwille van een lagere scholingsgraad, een beperkte kennis van het Nederlands, psychologische en sociale drempels, leeftijd, te weinig kennis van de bestaande dienstverlening en/of een mix van al deze factoren. Zij hebben daarom meer ondersteuning en informatie nodig dan dat de gewone trajectbegeleiding van de VDAB/ACTIRIS kan bieden.Het project onderscheidt zich van andere door een persoonlijke aanpak, waarbij er extra aandacht wordt besteed aan allerhande (sociale) drempels die de zoektocht naar werk belemmeren. Bovendien blijven cliënten opgevolgd worden nadat ze een opleiding of werk gevonden hebben.

Doel- resultatenomschijving:

Onze doelstelling is om met AIF+ vzw 50 deelnemers per jaar via outreachingacties te bereiken en te begeleiden. Met alle betrokken partners samen betreft dit 200 deelnemers per jaar. 

Financiëel:
ESF goedgekeurd bij aanvraag: €344 490.00

VCF goedgekeurd op aanvraag: €344 490.00

Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag: €172 245.00

TSK goedgekeurd bij aanvraag: €861 225.00

Meer informatie: https://www.esf-agentschap.be/nl/projectenkaart/bxlwork

Halle@work | Project ID 8883

Project met financiële steun van ESF, Europa en Vlaanderen.

Looptijd van het project: 01/01/2020 – 31/ 12 /2021

Layla Zaghloul | Jobcoach Halle@work – Halle

0483 06 30 19 | layla@vzwaif.be

Sociale Campus Halle – Kanaalbrugstraat 5D – 1500 HALLE

Eva Roeland | Jobcoach Halle@work – Halle

0485 80 39 73  | eva@vzwaif.be

Sociale Campus Halle – Kanaalbrugstraat 5D – 1500 HALLE

Projectomschrijving: 

Dit project richt zich voornamelijk op kwetsbare, werkzoekende vrouwen met een migratieachtergrond die woonachtig zijn in de regio Halle. Dit kunnen alleenstaanden, nieuwkomers, vluchtelingen maar ook vrouwen van de 2de en 3de generatie zijn die hun weg naar de arbeidsmarkt moeilijk vinden.

Een lagere scholingsgraad of een niet erkend buitenlands diploma, beperkte kennis van het Nederlands, psychologische en sociale drempels, geen sociaal vangnet, leeftijd, te weinig kennis van de bestaande dienstverlening en/of een mix van al deze factoren zijn de oorzaken van hun vervreemding t.o.v. de arbeidsmarkt. Bovendien gaat het ook vaak om eenoudergezinnen die sociaal vereenzaamd geraken en die aan stress lijden doordat ze het werk moeten combineren met de zorg van het gezin.Met dit project wordt de nadruk vooral gelegd op vrouwen die onder de radar van de VDAB zitten. In tegenstelling tot de VDAB die een beperkte vorm van trajectbegeleiding biedt, zorgen wij voor een meer intensieve begeleiding met voldoende informatie en ondersteuning voor de werkzoekenden. Aangezien er geen verplichting geldt voor de vrouwen om deel te nemen aan de tewerkstellingstrajecten dienen wij ze van onze kant te motiveren.

Doel- resultatenomschijving:

Onze doelstelling met dit project is om 40 deelnemers per jaar via outreachingacties te bereiken en te begeleiden.

Financiëel:

ESF goedgekeurd bij aanvraag: €156 412.00

VCF goedgekeurd op aanvraag: €156 412.00

Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag: €78 206.00

TSK goedgekeurd bij aanvraag/ Total eligible costs approved on request: €391 032.00  

Meer informatie: https://www.esf-agentschap.be/nl/projectenkaart/hallework

Motivation United | Project ID 8869 

Project met financiële steun van ESF, Europa en Vlaanderen.

Looptijd van het project: 01/01/2020 – 31/ 12 /2021

Naseem Hamad | Jobcoach Motivation United Leuven

0485 00 82 71 | naseem@vzwaif.be

STUK, Naamsestraat 96 – 3000 Leuven.

Projectomschrijving:

Motivation united is een mentoring project waarbij werkzoekenden met een migratieachtergrond (mentees) worden gekoppeld aan professionals die ervaring en een netwerk hebben opgebouwd in het veld waarin de werkzoekende interesse heeft (mentoren). Zowel de mentoren als de mentees die aan dit project meewerken doen dit op volledig vrijwillige basis, er is geen verplichting vanuit bepaalde instanties zoals bijvoorbeeld de VDAB.

Het doel is de mentees te versterken in hun zoektocht naar werk waarbij de mentoren hen een verhoogde kennis van de arbeidsmarkt en de sector waarin ze willen werken bieden zodat er een betere match gemaakt kan worden tussen talenten en de openstaande vacatures in het bedrijfsleven.

De mentor is een ervaringsdeskundige die zijn/haar beroep/sector door en door kent en die bereid is deze kennis te delen met de mentee. Door de match tussen mentor en mentee wordt de mentee sterker gemaakt in zijn/haar zoektocht naar werk. De mentee gaat beter voorbereid naar een sollicitatiegesprek vertrekken, heeft alvast een beetje achtergrondkennis over de bedrijfscultuur van het bedrijf waar hij/zij gaat solliciteren en de mentee wordt gesteund om gerichter op zijn/haar talenten op zoek te gaan naar een passende job.

Zowel de mentor als de mentee worden begeleid door de projectbegeleider. Na een termijn van 6 maanden volgt er een evaluatie zodat een verder traject uitgestippeld kan worden (indien nodig), of dat de huidige ondersteuning bijgestuurd kan worden voor toekomstige mentoren en mentees.

Doel- resultatenomschijving: 

Onze doelstelling met dit project is om 40 deelnemers per jaar via outreachingacties te bereiken en te begeleiden

FINANCIEEL: 

ESF goedgekeurd bij aanvraag: €93 110.00

VCF goedgekeurd op aanvraag: €93 110.00

Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag: €46 554.00

TSK goedgekeurd bij aanvraag: €232 775.00

 

MEER INFORMATIE: https://www.esf-agentschap.be/nl/projectenkaart/motivation-united

 

Diana@work | Project ID 8882

Project met financiële steun van ESF, Europa en Vlaanderen.

Looptijd van het project: 01/01/2020 – 31/ 12 /2021 

Suzan Zaghloul | Jobcoach Vilvoorde

0485 80 37 19 | layla@vzwaif.be

VDAB Werkwinkel | Witherenstraat 19 | 1800 Vilvoorde 

Projectomschrijving: 

Dit project richt zich voornamelijk op kwetsbare, werkzoekende vrouwen met een migratieachtergrond die woonachtig zijn in de regio Vilvoorde. Dit kunnen alleenstaanden, nieuwkomers, vluchtelingen maar ook vrouwen van de 2de en 3de generatie zijn die hun weg naar de arbeidsmarkt moeilijk vinden.

Een lagere scholingsgraad of een niet erkend buitenlands diploma, beperkte kennis van het Nederlands, psychologische en sociale drempels, geen sociaal vangnet, leeftijd, te weinig kennis van de bestaande dienstverlening en/of een mix van al deze factoren zijn de oorzaken van hun vervreemding t.o.v. de arbeidsmarkt. Bovendien gaat het ook vaak om eenoudergezinnen die sociaal vereenzaamd geraken en die aan stress lijden doordat ze het werk moeten combineren met de zorg van het gezin. Met dit project wordt de nadruk vooral gelegd op vrouwen die onder de radar van de VDAB zitten. In tegenstelling tot de VDAB die een beperkte vorm van trajectbegeleiding biedt, zorgen wij voor een meer intensieve begeleiding met voldoende informatie en ondersteuning voor de werkzoekenden. Aangezien er geen verplichting geldt voor de vrouwen om deel te nemen aan de tewerkstellingstrajecten dienen wij ze van onze kant te motiveren.

Doel- resultatenomschrijving:

Onze doelstelling met dit project is om 40 deelnemers per jaar via outreachingacties te bereiken en te begeleiden

Financiëel: 

ESF goedgekeurd bij aanvraag: €88 031.00

VCF goedgekeurd op aanvraag: €88 031.00

Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag: €44 015.00

TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: €220 077.00


Meer informatie:
https://www.esf-agentschap.be/nl/projectenkaart/dianawork 

.

Mind Changers

Mind Changers is een spin-off van het Caravan Refugee project waarbij we in 2017 vluchtelingen in contact brachten met geïnteresseerde passanten. Tijdens het drinken van een koffie/thee op een openbare plaats, kregen mensen de kans hun vragen te stellen en een écht gesprek aan te gaan met vluchtelingen om zich zo een beter beeld te vormen van deze mensen en hun verhaal.

Na de zomer is vzw AIF+, in het verlengde hiervan, dialoogmomenten blijven organiseren in bibliotheken, bij de eigen verenigingen, op de hogeschool PXL en in secundaire scholen om een actieve dialoog tussen de Belgen en de vluchtelingen te creëren. We doen dit met de steun van het Departement Onderwijs van de Vlaamse Overheid.

Het project Mind Changers richt zich specifiek tot leerlingen en leerkrachten van de laatste graad van het secundair onderwijs.

De leerlingen krijgen tijdens een dialoogmoment een getuigenis van 1 of 2 vluchtelingen te horen. De vluchtelingen vertellen hun persoonlijk verhaal (situatie thuisland, vluchtverhaal, integratieproces in België, moeilijkheden die ze zijn tegengekomen,…).

Na deze getuigenis mag het publiek vragen stellen, bedenkingen formuleren en dus actief in dialoog treden. Het doel van dit project is dan ook werken aan een positieve en meer realistische beeldvorming rond vluchtelingen.

Praktisch: een groep leerlingen kan maximum uit
20 à 25 leerlingen bestaan

Aanvragen voor workshops kunnen ingediend worden via mindchangers@vzwaif.be