Mind Changers

Tijdens de zomer van 2017 liep bij vzw AIF+ het Caravan Refugee project. Hierbij gingen wij op de Genkse zomermarkten en evenementen staan met een opgeknapte caravan om vluchtelingen in contact te brengen met de passanten van de markt. Na de zomer is vzw AIF+, in het verlengde hiervan, dialoogmomenten blijven organiseren in bibliotheken, bij de eigen verenigingen, op de hogeschool PXL en in secundaire scholen om een actieve dialoog tussen de Belgen en de vluchtelingen te creëren.

Bij elk dialoogmoment komen 2 vluchtelingen in een groep van 20 à 25 personen hun verhalen vertellen. De vluchtelingen vertellen hun persoonlijk verhaal (situatie thuisland, vluchtverhaal, integratieproces in België, moeilijkheden die ze zijn tegengekomen,…). Na deze verhalen mag het publiek vragen stellen, bedenkingen formuleren en dus actief in dialoog treden. Het doel van dit project is dan ook werken aan een positieve beeldvorming rond vluchtelingen.

Het project Mind Changers, de spin-off van het Caravan Refugee project, richt zich specifiek tot leerlingen en leerkrachten van de laatste graad van het secundair onderwijs. Dit omdat wij weten dat deze leerlingen straks een studiekeuze zullen moeten maken, of meteen aan het werk zullen gaan. En om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, moeten ze ook weten hoe het er “in de echte wereld” aan toe gaat. Veel leerlingen die nu in de 3e graad van het secundair onderwijs zitten, zullen in hun carrière (of in hun privé leven) rechtstreeks of onrechtstreeks met vluchtelingen in contact komen, zij krijgen dan best een rugzakje mee met informatie over vluchtelingen.

Door onze werking in verschillende regio’s (Antwerpen, Brussel, Limburg en Vlaams-Brabant) hebben we besloten om de dialoogmomenten in al deze regio’s te laten doorgaan. We zouden graag (minstens) 10 dialoogmomenten per regio organiseren. Elke regio heeft een educatief medewerker. De educatief medewerker van de regio zal telkens als begeleider meegaan naar het dialoogmoment.

De voertaal van de dialoogmomenten is het Nederlands/ Engels en het duurt telkens 1 tot 2 uur.

Voor meer informatie: mindchangers@vzwaif.be

Mind Changers