Halle@work

Projectomschrijving:

Dit project richt zich voornamelijk op kwetsbare, werkzoekende vrouwen met een migratieachtergrond in de regio Halle. Dit kunnen alleenstaanden, nieuwkomers, vluchtelingen maar ook vrouwen van de 2de en 3de generatie zijn die hun weg naar de arbeidsmarkt moeilijk vinden.

Een lagere scholingsgraad of een niet erkend buitenlands diploma, beperkte kennis van het Nederlands, psychologische en sociale drempels, geen sociaal vangnet, leeftijd, te weinig kennis van de bestaande dienstverlening en/of een mix van al deze factoren zijn de oorzaken van hun vervreemding t.o.v. de arbeidsmarkt. Bovendien gaat het ook vaak om eenoudergezinnen die sociaal vereenzaamd geraken en die aan stress lijden doordat ze het werk moeten combineren met de zorg van het gezin.

Met dit project wordt de nadruk vooral gelegd op vrouwen die onder de radar van de VDAB zitten. In tegenstelling tot de VDAB die een beperkte vorm van trajectbegeleiding biedt, zorgen wij voor een meer intensieve begeleiding met voldoende informatie en ondersteuning voor de werkzoekenden. Aangezien er geen verplichting geldt voor de vrouwen om deel te nemen aan de tewerkstellingstrajecten dienen wij ze van onze kant te motiveren.

Doelresultatenomschijving:
doelstelling bereik 2020-2023:
200 cliënten.

Financiëel:

Europees Sociaal Fonds:
goedgekeurd bij aanvraag: €255 581.00 (= 40%)

Vlaamse Overheid:
goedgekeurd bij aanvraag: €255 581.00 (= 40%)

Andere financiering
goedgekeurd bij aanvraag: €127 790.00 (= eigen financiering door AlF+ = 20 %)

Meer informatie:

zoek in onderstaande link naar Halle@work of naar het Project ID: 8883

https://www.europawse.be/praktische-info/projectenkaart-zoek-een-project

Contact

halle.werk@vzwaif.be

Barbara Gonzalez Fernandez –  Jobcoach Halle@Work

0487 15 02 90 | barbara@vzwaif.be

Inge Duytschaever – Jobcoach Halle@Work

0485 51 40 15 | inge@vzwaif.be

Sophorn Kang – Jobcoach Halle@Work
0489 29 58 22 |sophorn@vzwaif.be

Locatie: VDAB Halle
Arkenvest 40
1500 Halle

esf
Halle@work