Diana@Work

Projectomschrijving

Dit project richt zich voornamelijk op kwetsbare, werkzoekende vrouwen met een migratieachtergrond in de regio Vilvoorde. Dit kunnen alleenstaanden, nieuwkomers, vluchtelingen maar ook vrouwen van de 2de en 3de generatie zijn die hun weg naar de arbeidsmarkt moeilijk vinden.

Een lagere scholingsgraad of een niet erkend buitenlands diploma, beperkte kennis van het Nederlands, psychologische en sociale drempels, geen sociaal vangnet, leeftijd, te weinig kennis van de bestaande dienstverlening en/of een mix van al deze factoren zijn de oorzaken van hun vervreemding t.o.v. de arbeidsmarkt. Bovendien gaat het ook vaak om eenoudergezinnen die sociaal vereenzaamd geraken en die aan stress lijden doordat ze het werk moeten combineren met de zorg van het gezin.

Met dit project wordt de nadruk vooral gelegd op vrouwen die onder de radar van de VDAB zitten. In tegenstelling tot de VDAB die een beperkte vorm van trajectbegeleiding biedt, zorgen wij voor een meer intensieve begeleiding met voldoende informatie en ondersteuning voor de werkzoekenden. Aangezien er geen verplichting geldt voor de vrouwen om deel te nemen aan de tewerkstellingstrajecten dienen wij ze van onze kant te motiveren.

Doel-resultatenomschijving:
doelstelling bereik 2020 -2023: 200 cliënten.

Financiëel:

Europees Sociaal Fonds:
goedgekeurd bij aanvraag: €133 614.00 (= 40%)

Vlaamse Overheid:
goedgekeurd op aanvraag: €133 614.00

Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag:
€66 807.00 (= eigen financiering door AIF+ = 20%)

Meer informatie:
https://www.esf-agentschap.be/nl/projectenkaart/dianawork

Contact

Suzan Zaghloul Jobcoach Diana@work

0485 80 37 19 | vilvoorde.werk@vzwaif.be
suzan@vzwaif.be   

VDAB Werkwinkel
Witherenstraat 19
1800 Vilvoorde

esf
Diana@work