Bxl@work

Projectomschrijving

Vzw AlF+ werkt samen met drie partners (Internationaal Comité vzw, SANKAA vzw en FMDO vzw) aan dit project.

De doelstelling is om minstens 200 mensen per jaar naar een job of een opleiding te begeleiden.

De focus ligt op het ondersteunen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in Brussel. Deze doelgroep is meestal niet zelfredzaam omwille van een lagere scholingsgraad, een beperkte kennis van het Nederlands, psychologische en sociale drempels, leeftijd, te weinig kennis van de bestaande dienstverlening en/of een mix van al deze factoren. Zij hebben daarom meer nodig dan wat de gewone trajectbegeleiding van de VDAB/ ACTIRIS kan bieden.

Het project onderscheidt zich van andere door een persoonlijke aanpak, waarbij er extra aandacht wordt besteed aan allerhande (sociale) drempels die de zoektocht naar werk belemmeren. Bovendien blijven cliënten opgevolgd worden nadat ze een opleiding of werk gevonden hebben.

Doel- resultatenomschijving: 

Doelstelling bereik 2020-2023: 600 participanten. 

Financiëel:

Europees Sociaal Fonds:
goedgekeurd bij aanvraag: €735.413 

Vlaamse Overheid:
goedgekeurd op aanvraag: €735.413

Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag: €367.706

Meer informatie:

zoek in onderstaande link naar BXL@work of naar het Project ID: 8880

https://www.europawse.be/praktische-info/projectenkaart-zoek-een-project

Contact

Mustapha El Faieq
Jobcoach Bxl@work – Brussel

0483 06 71 41
mustapha@vzwaif.be

Kantoor Zinema
Victor Rauterstraat 143
1070 Anderlecht

Jobhunter

Al onze tewerkstellingsprojecten worden ondersteund door een jobhunter. Hij gaat i.s.m.de jobcoaches op zoek naar specifieke jobs die gepast zijn voor de cliënten. Hij funeert als brugfiguur tussen werkgevers en jobcoaches en is het centrale aanspreekpunt voor werkgevers.

Ook is hij verantwoordelijk voor de organisatie van collectieve activiteiten, zoals bedrijfsbezoeken. Hij zorgt ook voor overleg, samen met andere organisaties en verenigingen in de regio actief rond tewerkstelling en diversiteit.

Niet enkel directe tewerkstelling is belangrijk, ook stages en opleidingen zijn onmisbare schakels in een traject naar een job. Ook hier gaat de jobhunter naar op op zoek.

 

Jobhunters: Bindu De Vos & Danielle De Kegel

Mustapha El Faieq
Jobhunter

esf
Bxl@work