LEZING | PANELGESPREK
Hoe kunnen we IEDEREEN betrekken bij de organisatie en viering van de feestdag van de Vlaamse gemeenschap?
Hoe kunnen we de focus verleggen van enkel het Vlaams-nationalistische aspect van de viering naar een viering waarin iedereen zich herkent en erkent voelt?
Op welke manieren kan de 11 juli viering bijdragen aan een inclusiever en tolerantere samenleving?
Programma:
9:30 uur: Aankomst en ontvangst
10:00 uur: Lezing verzorgd door Hans Vandecandelaere: “Hyperdivers Brussel, een spiegel voor Vlaanderen?”
11:30 uur: Panelgesprek “democratiseren van de Vlaamse feestdag”.
12:15 uur: Einde
De studievoormiddag is gratis, maar inschrijving is verplicht. U kunt zich inschrijven via de volgende link: KLIK HIER
We hopen van harte dat u aanwezig kunt zijn bij deze belangrijke studiedag. Uw inzichten en bijdragen zullen van onschatbare waarde zijn voor het bevorderen van inclusie en diversiteit in de 11 juli viering.
Paola Yacolca

Leuven