Vzw AIF+ werkt aan multiculturele projecten

Vzw AIF+ organiseert projecten in samenwerking met de verenigingen die aangesloten zijn.

Project Tewerkstelling

projecten  in het kader van ESF Projectoproep 405 – Begeleiding van maatschappelijk kwetsbare groepen in Vlaanderen en Brussel

Dit project richt zich voornamelijk op kwetsbare, werkzoekende vrouwen met een migratieachtergrond die woonachtig zijn in de regio Vilvoorde. Dit kunnen alleenstaanden, nieuwkomers, vluchtelingen maar ook vrouwen van de 2de en 3de generatie zijn die hun weg naar de arbeidsmarkt moeilijk vinden.
Een lagere scholingsgraad of een niet erkend buitenlands diploma, beperkte kennis van het Nederlands, psychologische en sociale drempels, geen sociaal vangnet, leeftijd, te weinig kennis van de bestaande dienstverlening en/of een mix van al deze factoren zijn de oorzaken van hun vervreemding t.o.v. de arbeidsmarkt. Bovendien gaat het ook vaak om eenoudergezinnen die sociaal vereenzaamd geraken en die aan stress lijden doordat ze het werk moeten combineren met de zorg van het gezin.
Met dit project wordt de nadruk vooral gelegd op vrouwen die onder de radar van de VDAB zitten. In tegenstelling tot de VDAB die een beperkte vorm van trajectbegeleiding biedt, zorgen wij voor een meer intensieve begeleiding met voldoende informatie en ondersteuning voor de werkzoekenden. Aangezien er geen verplichting geldt voor de vrouwen om deel te nemen aan de tewerkstellingstrajecten dienen wij ze van onze kant te motiveren.

Onze doelstelling met dit project is om 40 deelnemers per jaar via outreachingacties te bereiken en te begeleiden.

Project met financiële steun van ESF, Europa en Vlaanderen.

Laila Bagar

Arbeidsconsulent Vilvoorde

Diana@work

0485 00 71 26

laila@vzwaif.be

Schaarbeeklei 49
1800 Vilvoorde

Vanaf midden januari 2018 gaat er in Brussel een nieuw tewerkstellingsproject van start. De vzw Actieve Interculturele Federatie (vzw AIF+) verbindt zich ertoe om mensen met een migratieachtergrond (nieuwkomers, vluchtelingen, eerste en tweede generatie) te begeleiden naar een opleiding of werk. Vzw AIF+ gaat samen met drie partners (IC vzw, FAAB vzw en FMDO vzw) de doelstelling aan om minstens 200 mensen per jaar te bereiken en te begeleiden.
De focus ligt op het begeleiden van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in Brussel. Deze doelgroep is meestal niet –zelfredzaam omwille van een lagere scholingsgraad, een beperkte kennis van het Nederlands, psychologische en sociale drempels, leeftijd, te weinig kennis van de bestaande dienstverlening en/of een mix van al deze factoren. Zij hebben daarom meer ondersteuning en informatie nodig dan dat de gewone trajectbegeleiding van de VDAB/ACTIRIS kan bieden.
Het project onderscheidt zich van andere door een persoonlijke aanpak, waarbij er extra aandacht wordt besteed aan allerhande (sociale) drempels die de zoektocht naar werk belemmeren. Bovendien blijven cliënten opgevolgd worden nadat ze een opleiding of werk gevonden hebben.

Project met financiële steun van ESF, Europa en Vlaanderen.

Visjal Auwerx

Arbeidsconsulent Brussel vzw AIF+

Bxl@work

0483 06 71 41

visjal@vzwaif.be

Zinnema,
Veeweydestraat 24-26,
1070 Anderlecht

 

Motivation united is een mentoring project waarbij werkzoekenden met een migratieachtergrond (mentees) worden gekoppeld aan professionals die ervaring en een netwerk hebben opgebouwd in het veld waarin de werkzoekende interesse heeft (mentoren). Zowel de mentoren als de mentees die aan dit project meewerken doen dit op volledig vrijwillige basis, er is geen verplichting vanuit bepaalde instanties zoals bijvoorbeeld de VDAB.
Het doel is de mentees te versterken in hun zoektocht naar werk waarbij de mentoren hen een verhoogde kennis van de arbeidsmarkt en de sector waarin ze willen werken bieden zodat er een betere match gemaakt kan worden tussen talenten en de openstaande vacatures in het bedrijfsleven.

 

De mentor is een ervaringsdeskundige die zijn/haar beroep/sector door en door kent en die bereid is deze kennis te delen met de mentee. Door de match tussen mentor en mentee wordt de mentee sterker gemaakt in zijn/haar zoektocht naar werk. De mentee gaat beter voorbereid naar een sollicitatiegesprek vertrekken, heeft alvast een beetje achtergrondkennis over de bedrijfscultuur van het bedrijf waar hij/zij gaat solliciteren en de mentee wordt gesteund om gerichter op zijn/haar talenten op zoek te gaan naar een passende job.

Zowel de mentor als de mentee worden begeleid door de projectbegeleider. Na een termijn van 6 maanden volgt er een evaluatie zodat een verder traject uitgestippeld kan worden (indien nodig), of dat de huidige ondersteuning bijgestuurd kan worden voor toekomstige mentoren en mentees.

 

Wil je meer weten over de rol van de mentor of de mentee? Neem dan zeker contact op met mij!

Project met financiële steun van ESF, Europa en Vlaanderen.

 

Sam Ebrahimi

Arbeidsconsulent Leuven vzw AIF+

Motivation United

sam@vzwaif.be

https://www.giveaday.be/nl-be/organisatie/824

0485 00 82 71

MINDCHANGERS

Mind Changers is een spin-off van het Caravan Refugee project waarbij we in 2017 vluchtelingen in contact brachten met geïnteresseerde passanten. Tijdens het drinken van een koffie/thee op een openbare plaats, kregen mensen de kans hun vragen te stellen en een écht gesprek aan te gaan met vluchtelingen om zich zo een beter beeld te vormen van deze mensen en hun verhaal.

Na de zomer is vzw AIF+, in het verlengde hiervan, dialoogmomenten blijven organiseren in bibliotheken, bij de eigen verenigingen, op de hogeschool PXL en in secundaire scholen om een actieve dialoog tussen de Belgen en de vluchtelingen te creëren. We doen dit met de steun van het Departement Onderwijs van de Vlaamse Overheid.

Het project Mind Changers richt zich specifiek tot leerlingen en leerkrachten van de laatste graad van het secundair onderwijs.

De leerlingen krijgen tijdens een dialoogmoment een getuigenis van 1 of 2 vluchtelingen te horen. De vluchtelingen vertellen hun persoonlijk verhaal (situatie thuisland, vluchtverhaal, integratieproces in België, moeilijkheden die ze zijn tegengekomen,…).

Na deze getuigenis mag het publiek vragen stellen, bedenkingen formuleren en dus actief in dialoog treden. Het doel van dit project is dan ook werken aan een positieve en meer realistische beeldvorming rond vluchtelingen.

Praktisch: een groep leerlingen kan maximum uit
20 à 25 leerlingen bestaan

Aanvragen voor workshops kunnen ingediend worden via mindchangers@vzwaif.be