(Geüpdate op 26/05/2021)

Veilig organiseren tijdens corona

Op deze pagina proberen we alle relevante en meest recente informatie mee te geven rond de coronamaatregelen voor de sociaal culturele sector. Mocht je toch nog met vragen zitten, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Wat mag nu?

Vanaf 1 september:

Georganiseerde activiteiten (repetities, workshops, bestuursvergaderingen…)

 • Geen beperkingen meer (geen afstand, geen mondmaskers) – ook de beperkingen voor zang, blaas en nauw fysiek contact zijn opgeheven
 • Eten en drinken ook zonder beperkingen (zolang het alleen onder de deelnemers is! Van zodra je publiek uitnodigt om te eten en te drinken, val je onder een evenement en moet je dus horecaprotocol volgen)

  Evenementen
 • < 200 mensen publiek binnen (<500 vanaf 1/10) of < 400 mensen publiek buiten (<750 vanaf 1/10): geen beperkingen meer, wel volgen van regels horeca bij eten en drinken
 • > 200/400 (>500/750 vanaf 1/10): met CERM/CIRM of met Covid Safe Ticket
 • > 3.000/5.000 alleen mogelijk met Covid Safe Ticket
  • Het blijft verplicht om een covid-coördinator aan te duiden
  • Aandacht voor reiniging, ontsmetting, handhygiëne en ventilatie wordt nog steeds benadrukt
  • Beschrijf wat je doet met besmette personen, tijdens of na je activiteit. Als algemene regel geldt nog steeds: wie zich ziek voelt, blijft thuis
  • Een risico-analyse, een draaiboek en deelnemerslijsten blijven sterk aangeraden. Zeker bij iets grotere activiteiten en zeker bij evenementen zorgen deze instrumenten ervoor dat je activiteit veilig, weldoordacht en goed georganiseerd kan plaatsvinden.

  Welke moet nog steeds?

  • Het blijft verplicht om een covid-coördinator aan te duiden
  • Aandacht voor reiniging, ontsmetting, handhygiëne en ventilatie wordt nog steeds benadrukt
  • Beschrijf wat je doet met besmette personen, tijdens of na je activiteit. Als algemene regel geldt nog steeds: wie zich ziek voelt, blijft thuis
  • Een risico-analyse, een draaiboek en deelnemerslijsten blijven sterk aangeraden. Zeker bij iets grotere activiteiten en zeker bij evenementen zorgen deze instrumenten ervoor dat je activiteit veilig, weldoordacht en goed georganiseerd kan plaatsvinden. 

  Mondmaskers

  • Mondmaskers zijn dus niet meer verplicht, behalve op een aantal welbepaalde plekken. Het MB somt deze op als volgt:

  1° de winkels en de winkelcentra;

  2° de conferentiezalen;

  3° de auditoria, behoudens andersluidende bepaling in het kader van artikel 20;

  4° de gebouwen der eredienst en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening;

  5° de bibliotheken, de spelotheken en de mediatheken;

  6° de winkelstraten, de markten, de kermissen, en elke private of publieke druk bezochte plaats, zoals bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is;

  7° de inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend bedoeld in artikel 6, voor wat betreft het personeel;

  8° de inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend bedoeld in artikel 6, voor wat betreft de klanten, tenzij gedurende het eten, drinken, aan tafel zitten of aan de bar zitten;

  9° de voor het publiek toegankelijke ruimtes van de inrichtingen bedoeld in artikel 8;

  10° bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen, alsook in de zittingszalen bij elke verplaatsing en, in de andere gevallen, overeenkomstig de richtlijnen van de kamervoorzitter;

  11° tijdens de handelsbeurzen, met inbegrip van de salons;

  12° tijdens betogingen;

  13° de markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, brocante en rommelmarkten, en kermissen die meer dan 5000 personen op eenzelfde moment ontvangen;

  Brussel

  Brussel vaardigde een politiebesluit uit waarin aangegeven wordt dat een aantal maatregelen strenger blijven in het Brussels Gewest:

  • Behoud van de mondmaskerplicht en social distancing voor samenkomsten (zowel activiteiten als evenementen), ook < 200/400 personen
  • Horecamaatregelen worden niet versoepeld
  • Sluitingsuur voor horeca, evenementen en nachtwinkels blijft 1u
  • Brussel moedigt aan om het Covid Safe Ticket te gebruiken als je een evenement voor > 200/400 personen organiseert
  • Brussel blijft telewerken aanmoedigen
Nuttige links:

Basisprotocol Cultuur

De Federatie (huidige maatregelen)

CERM: Covid Event Risk Model

Coronagids – sociaal-cultureel volwassenwerk en amateurkunsten- Veilig terug aan de slag

 

coronamaatregelen
coronamaatregelen